Uživatelské nástroje

Nástroje webu


manual:user_guide:tools:backup

Backup Manager

Nabídka > Všechny funkce > Nastavit


Důrazně doporučujeme zálohovat data Locusu - nastavení, body a trasy. Tento nástroj umožňuje definici pravidelné automatické zálohy a spouští jednorázové zálohy.

Automatické zálohování

… periodicky ukládá nastavení, body a trasy do Locus/backup/auto adresář a volitelně do Dropbox, OneDrive nebo Disk Google. Jak to nastavit:

 1. umožnit automatické zálohování
 2. sada frekvence opakování, číslo uložených záloh a zálohování do mrak (volitelné, ale důrazně doporučeno):

Zálohování do cloudu

Automaticky a pravidelně ukládá nastavení Locusu, body a trasy do vámi zvoleného adresáře na Dropbox, One Drive nebo Google Drive.

 • První použití této funkce vyžaduje přihlaste se ke svému účtu cloudové služby
 • Připojená média (fotografie, videa…) se nezálohují
 • Tímto způsobem se také nezálohují mapy a mapové motivy
 • Zařízení Xiaomi s MIUI 12 – ujistěte se, že máte „Optimalizace MIUI“ zapnuto v nastavení systému > možnosti vývojáře

Ruční zálohování

Uloží jeden záložní soubor s daty Locusu do Lokus/záloha/ adresář (lze změnit v nastavení > různé > výchozí adresáře). Název souboru je ve výchozím nastavení jeho časové razítko ale dá se to změnit.

 • Zálohujte vše - vytvoří zálohu všechna nastavení, body a trasy v jednom balení. Připojená média (fotografie, videa, zvukové záznamy…) se nezálohují
 • Pouze nastavení zálohování - vytvoří balíček zálohy nastavení. Užitečné, pokud používáte různé sady vlastností aplikace.
 • Obnovit - zobrazuje obsah /Locus/backup/ adresář, ze kterého můžete vyberte záložní soubor, který chcete obnovit. V případě souboru se všemi zálohami budete vyzváni k výběru jaký obsah balíčku chcete obnovit.

Sdílení zálohy

Po vytvoření záložního souboru můžete podíl to - pošlete to Dropbox, e-mailem, sdílejte na sociálních sítích, atd. Stačí klepnout v potvrzovacím poli:

Obnovit

 • otevře prohlížeč souborů s naposledy použitou jednotkou - můžete vybrat místní paměť (interní nebo SD karta), Dropbox, OneDrive nebo Google Drive
 • vyhledejte adresář zálohy (ve výchozím nastavení je to /Locus/backup/) a klepněte na záložní soubor, který chcete obnovit
 • vybrat jaký obsah balíčku chcete obnovit:
 • znovu aplikace
manual/user_guide/tools/backup.txt · Poslední změna: 2022. 11. 07 16:06 uživatelem stupka